@Sæmi - 1 Maj Grattis Grattis Tänk att Palme höll det här talet 1965 kunde lika gärna hållet det i dag 2019